SZKOŁY PRZYSTĘPUJĄ DO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że ponad 15 tys. szkół zostanie do końca 2019 roku wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Wszystko za sprawą rządowego programu  „Aktywna tablica”, w ramach którego placówki edukacyjne mogą starać się nawet o 14 tys. zł dofinansowania. Za pozyskane środki szkoły zakupią tablice interaktywneprojektory, głośniki i monitory dotykowe.

Na realizację programu przewidziano 279 mln 316 tys. zł., z czego aż 80 proc. będzie pochodziło z budżetu państwa. Pozostałą część pokrywają organy prowadzące szkołę. Nie musi być to jednak wyłącznie wkład finansowy. Placówka może również wliczyć w to sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:

1) tablicę interaktywną:

a) tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

b) tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego;

2) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;

3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;

4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

Co ważne, pomoce dydaktyczne powinny spełniać następujące warunki:

1) posiadać deklarację CE;

2) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju powinny pochodzić od jednego producenta;

4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju powinien pochodzić od jednego dostawcy;

5) powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

6) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, z tym że w przypadku szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, te instrukcje i materiały są sporządzone w języku polskim;

7) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” DOSTĘPNE SĄ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

TABLICE INTERAKTYWNE

Z PROJEKTOREM

ULTRAKRÓTKOOGNISKOWYM

TABLICE INTERAKTYWNE 

BEZ PROJEKTORA

ULTRAKRÓTKOOGNISKOWEGO

PROJEKTORY
PROJEKTORY

ULTRAKRÓTKOOGNISKOWE

GŁOŚNIKI LUB INNE URZĄDZENIA

POZWALAJĄCE NA PRZEKAZ DŹWIĘKU

INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE

O PRZEKĄTNEJ EKRANU

CO NAJMNIEJ 55 CALI