Dołączamy do Związku Pracodawców Polska Miedź

Chcemy działać na rzecz lokalnej społeczności i współpracować z firmami z naszego regionu. Z tego względu spółka Projekt Multimedia przystępuje do grona podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź.

21 listopada odbyło się posiedzenie Rady Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył pan Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Rada Związku przyjęła sprawozdanie z działalności za III kwartał oraz określiła koncepcję działań na przyszły rok. Podczas zebrania podjęto  także uchwałę o przyjęciu do grona członków ZPPM firmy Projekt Multimedia sp. z.o.o.

Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażamy nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. – Czytamy w komunikacie na stronie ZPPM. 

INFORMACJA O ZWIĄZKU

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Przedsiębiorców PolskichZałożycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej.

Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza 114 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 000 pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM.

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców.

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa.